Coaching rondom loopbaan

  • Wil je, gerelateerd aan je functioneren op o.a. je werk, aandacht besteden aan jouw persoonlijke ontwikkeling?
  • Lukt het niet om een goede balans te vinden tussen werk en privé?
  • Vind je je studie/werk leuk, maar loop je tegelijk ook regelmatig vast in bepaalde aspecten ervan?
  • Weet je niet goed wat je wilt met je studie of werk?
  • Ben je overspannen of heb je een burn-out?
  • Ben je geïnteresseerd in Gratis ontwikkeladvies – NL leert door

In situaties zoals hierboven zou je veel kunnen hebben aan een aantal coachingsgesprekken.
Bij een loondienstverband is een werkgever vaak bereid om coaching te faciliteren door het onder andere te financieren.

Werkwijze

Coaching rondom loopbaan is net als bij persoonlijke begeleiding diepgaand van aard. Het verschil is dat bij coaching jouw specifieke loopbaan georiënteerde vraag in elke sessie uitgangspunt is. Deze vraag zal ik altijd inbedden in de bredere vraag hoe jij als uniek persoon, met jouw kwaliteiten en in jouw persoonlijke situatie door middel van (vrijwilligers)werk een steentje wilt bijdragen aan onze samenleving.

Nota Bene
Mijn ervaring is dat hoge sensitiviteit en hoogbegaafdheid veel invloed kunnen hebben op hoe je jezelf en je werk beleeft. Vaak wordt dit niet onderkent. Ik zal dan ook altijd nagaan of er bij jou sprake is van hoge sensitiviteit en/of begaafdheid.

Procedure

In een kennismakingsgesprek verkennen we je vraag en ga je na of je voldoende klik ervaart met mij om een traject af te spreken. Zo ja, dan ontvang je een uitgebreide vragenlijst  met werk gerelateerde vragen waar we bij het tweede gesprek dieper op ingaan. Na de intakefase formuleer je jouw coachvraag en maken we een plan. In dit plan staan je doelen en een inschatting van het nodige aantal sessies beschreven. Tussentijds evalueren we regelmatig. Desgewenst is er afstemming met je eventuele werkgever.

Coaching

Berichtnavigatie