Loopbaancoaching

  • Wil je, gerelateerd aan je functioneren op o.a. je werk, aandacht besteden aan jouw persoonlijke ontwikkeling?
  • Lukt het niet om een goede balans te vinden tussen werk en privé?
  • Vind je je studie/werk leuk, maar loop je tegelijk ook regelmatig vast in bepaalde aspecten ervan?
  • Weet je niet goed wat je wil met je studie of werk?
  • Ben je overspannen of heb je een burn-out?

In situaties zoals hierboven zou je veel kunnen hebben aan een aantal coachingsgesprekken.
Bij een loondienstverband is een werkgever vaak bereid om coaching te faciliteren door het onder andere te financieren.

Werkwijze

Loopbaancoaching is net als Individuele begeleiding diepgaand van aard. Ook hier zijn de vragen ‘wie ben je nou eigenlijk en wat wil je echt’ leidend voor je proces. Het verschil is dat bij coaching jouw specifieke loopbaan georiënteerde vraag in elke sessie uitgangspunt is. Als passend kan er ook gebruik gemaakt worden van enkele online programma’s rondom talenten en drijfveren. De loopbaanvraag zal ik altijd inbedden in de bredere vraag hoe jij als uniek persoon door middel van (vrijwilligers)werk een steentje kunt en wil bijdragen aan onze samenleving.

Nota Bene
Mijn ervaring is dat hoge sensitiviteit en hoogbegaafdheid veel invloed kunnen hebben op hoe je jezelf en je werk beleeft. Vaak wordt dit niet onderkent. Ik zal dan ook altijd nagaan of er bij jou sprake is van hoge sensitiviteit en/of begaafdheid.

Procedure

In een kennismakingsgesprek verkennen we je vraag en ga je na of je voldoende klik ervaart met mij om een traject af te spreken. Zo ja, dan maak je tijdens de intakefase een persoonlijk document aan de hand van een aantal werk-gerelateerde intakevragen en opdrachten. Na de intakefase formuleer je jouw coachvraag en maken we een plan. In dit plan staan je doelen en een inschatting van het nodige aantal sessies beschreven. Tussentijds evalueren we regelmatig. Desgewenst is er afstemming met je eventuele werkgever.

Loopbaancoaching