Dialoogprocesbegeleiding voor  organisaties, groepen, verenigingen en teams

  • Is het onderlinge vertrouwen binnen een groep onvoldoende en worden conflicten en irritaties vermeden?
  • Zoeken jullie naar een manier om op dynamische en efficiënte wijze ideeën met draagvlak te genereren rondom een of meer specifieke vraagstellingen?
  • Is er behoefte aan meer openheid en meer gevoel van verbinding binnen een organisatie?
  • Is het wenselijk om de potentie die aanwezig is in een groep meer te benutten en verder te ontwikkelen?
  • Wil je/willen jullie dat besluiten echt gedragen worden door de mensen die het gaan uitvoeren?

De Dialoog

Als dialoogprocesbegeleider maak ik gebruik van verschillende krachtige werkvormen waarbij de deelnemers worden uitgenodigd om met verwondering, zonder vooringenomenheid, te luisteren naar elkaar. Verschillen van inzicht, ervaringen, overtuigingen etc. worden gerespecteerd en verkend zodat ze naast elkaar kunnen worden geplaatst in plaats van tegenover elkaar. Vanuit begrip voor elkaar en waardering van de verschillen ontstaat er ruimte voor een gezamenlijke nieuwe stap die door iedereen voldoende gedragen wordt.

Werkvormen

Ik heb veel ervaring opgedaan met dialoogvormen zoals de  Dialoogcirkel, Open Space en Worldcafé.  Daarnaast maak ik gebruik van werkvormen uit de Deep Democracy en Sociocratie.

Procedure

Wanneer bovenstaande jou/jullie aanspreekt kunnen we in een kennismakingsgesprek nagaan of ik met mijn expertise aansluit bij je/jullie vraag.  Daarna maak ik een offerte voor een bijpassend traject. Zo’n traject zal uitmonden in één of meer dialoogbijeenkomsten inclusief nazorg.