Ontwikkeltraject

-helaas is het gratis ontwikkeladvies niet meer mogelijk, de beschikbaar gestelde overheidssubsidie is op-

  • Wil je aandacht besteden aan jouw persoonlijke ontwikkeling rondom werk?
  • Lukt het niet om een goede balans te vinden tussen werk en privé?
  • Weet je niet goed wat je wil als het gaat over je loopbaan?
  • Is je werk niet echt betekenisvol voor jou en zoek je dat wel?
  • Wil jij voorbereid zijn op de veranderende arbeidsmarkt en met plezier duurzaam inzetbaar blijven?
  • Loop je kans om je baan te verliezen of zoek je werk?
  • Ben je zzp-er en is het tijd voor bezinning?

Heb je dit soort vragen? Dan kun je een een kort traject bij mij doen waarin je een persoonlijk plan maakt rondom je eigen ontwikkeling met betrekking tot werk. Iedere Nederlandse inwoner boven de 18 jaar komt hiervoor in aanmerking: werkenden, niet werkenden, zzp-ers, flexwerkers etc.

Dit Ontwikkeltraject is een vervolg op de succesvolle gratis ontwikkeladviezen in het kader van het overheidssubsidie programma ‘NL leert door’. Door de Coronacrisis zijn er mensen werkeloos geworden, is er minder zekerheid over de toekomst, heeft werk soms een andere inhoud gekregen en werken veel mensen thuis. Ook de digitalisering, technische ontwikkelingen en ecologische verduurzaming hebben consequenties voor de arbeidsmarkt. Dit waren voor de Overheid allemaal redenen om de subsidiemaatregel in te zetten. Omdat er nog steeds veel behoefte is aan de ontwikkeltrajecten bied ik het nu tijdelijk voor een voordelig tarief aan.

Werkwijze

In drie tot vier de afspraken (totaal 4,5 uur) doorlopen we drie fasen:
– Verkennen
– Verdiepen
– Ontwikkelen
Bij het Verkennen gaan we in op de vraag waarmee je binnen komt. Je onderzoekt de geschiedenis ervan, je ontdekt de vraag achter je vraag etc.
Tijdens de Verdiepingsfase onderzoek je wie je eigenlijk bent en welke talenten, drijfveren, wensen en dromen je hebt. Ook kijken we naar wat je belemmert om voor elkaar te krijgen wat je echt wil. Deze belemmeringen kunnen in jezelf liggen en ook buiten jezelf.
Op een voor jouw geschikt moment tijdens het Verkennen en Verdiepen doorloop je desgewenst een online programma waarbij je je kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt verkent (arbeidsmarktscan) .
In de Ontwikkelfase komen de uitkomsten van de arbeidsmarktscan en de ontdekkingen uit de eerste twee fasen samen in een ontwikkelplan. Een plan dat bijdraagt aan tevredenheid en plezier rondom je werk, nu en in de toekomst.

Wanneer je op zoek wil naar een nieuw beroep of nieuwe baan kun je desgewenst toegang krijgen tot een digitale arbeidsmarktverkenner. Zo kun je op zoek naar beroepen en vacatures die bij jou passen.

Wanneer je je nader wil scholen, onderzoeken we of er passende (online) scholing te vinden is.

Procedure
Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een intakevragenlijst en plannen we de eerste sessie. Aan het eind van deze sessie bepalen we samen of het voor jou iets toevoegt om online 1 of meer testen te doen. Daarna volgen nog twee of drie sessies. Om de tijd optimaal te benutten bekijken we in elke sessie wat een zinvolle huiswerkopdracht is voor de tussenliggende periode.

Je bent van harte welkom!

Wil je een afspraak maken, heb je vragen of wil je eerst (telefonisch) kennismaken?
Neem dan gerust contact op!