Marieke LampeMarieke Lampe (1961)

Betrokken, betrouwbaar, sensitief,  helder en geaard. Dit zijn termen die mijn cliënten vaak gebruiken om mij te omschrijven. Het geeft mij veel energie om met mensen te werken en daarbij dichtbij te mogen komen; samen stil te staan bij wat er echt toe doet en te ontdekken wat het leven nou eigenlijk van je vraagt.

Tijdens mijn studie fysiotherapie raakte ik geïnteresseerd in de holistische visie. Bij mijn werk  in een gezondheidscentrum in Utrecht heb ik 10 jaar vanuit deze visie kunnen werken, in samenwerking met andere disciplines. Dit betekende dat ik de lichamelijke klachten waarmee mensen bij mij kwamen in hun sociale en psychologische context plaatste met daarbij ook oog voor behoefte aan zingeving. Na de geboorte van onze twee kinderen (1992) heb ik een 5 jarige begeleidersopleiding aan de School voor Zijnsoriëntatie gedaan (diploma 1999). Tot 2007 heb ik als geregistreerd Zijnsgeoriënteerd begeleider gewerkt en ben ik nauw verbonden geweest aan deze School. Daarna heb ik ervoor gekozen om mijn pad te vervolgen aan de Ridhwan School, waar ik nu nog steeds aan verbonden ben en scholing volg. Deze beide scholen ontwikkelden vanuit Oosterse Wijsheidstradities en Westerse Psychologie een mooi hedendaags spiritueel pad voor Zelfontwikkeling. De opgedane kennis en ervaring bij de opleidingen tot Dialoogprocesbegeleider en tot basistherapeut Emotionally Focused Therapy integreer ik in de wijze waarop ik al vanuit de eerder genoemde scholen werk.

Ik ben een buitenmens, geniet van tuinieren, wandelen, de bergen, de waddeneilanden. Een goed boek of een gezellig samenzijn met vrienden zijn ook aan mij besteed. En dansen, ik hou van dansen, al doe ik dat te weinig.
In mijn persoonlijke proces durf ik stap voor stap steeds dieperliggende, soms  bedreigende gevoelens toe te laten, om vervolgens telkens weer te ontdekken dat ik dan gewoon blijf bestaan en de wereld om mij heen ook. Door dit proces ervaar ik mezelf als steeds meer ‘heel’ en zie ik alles in de wereld om me heen steeds meer zoals het is.  Het loslaten van verzet en toelaten hoe het is brengt mij  rust, ruimte, lichtheid, vertrouwen en zachte mildheid.  Mijn hoge sensitiviteit heb ik daarbij leren omarmen en benutten.

In 1997 ben ik gestart met een eigen begeleidingspraktijk. Sinds eind 2008 heb ik daarnaast 8 jaar parttime gewerkt in de belangenbehartiging van oudere migranten in de gemeente Utrecht. Werkend met verschillende culturen heb ik mij nader verdiept in dialoogprocesbegeleiding en veel ervaring kunnen opdoen in het begeleiden van dialogen bij verschillende organisaties.

Nadat mijn partner en ik eind 2016 zijn verhuisd van Utrecht naar een Ecowijk in Houten heb ik mijn parttime werkzaamheden in de belangenbehartiging opgeschort om, naast een dag oppassen op onze kleinzoon, weer vier dagen beschikbaar te zijn voor het begeleiden, trainen en coachen van individuen, liefdespartners en groepen. Daar ligt het meest mijn hart, en daar kan ik echt een verschil maken.

Marieke Lampe op LinkedInMarieke Lampe op LinkedIn