Marieke Lampe (1961)

Betrokken, betrouwbaar, sensitief, helder en geaard. Dit zijn termen die mijn cliënten vaak gebruiken om mij te omschrijven. Het geeft mij veel energie om met mensen te werken en daarbij dichtbij te mogen komen; samen stil te staan bij wat er echt toe doet en te ontdekken wat het leven nou eigenlijk van je vraagt.

Tijdens mijn studie fysiotherapie kreeg ik het gevoel dat ik niet voluit leefde en ik liet me vaak leiden door wat anderen van mij verwachtten. Ik voelde me een beetje verdoofd en kon moeilijk bij mijn gevoelens komen. Ik leefde meer vanuit mijn hoofd dan vanuit mijn hart. Ik besloot een persoonlijk ontwikkeltraject in te gaan, om te ontdekken wat mij belemmerde om meer vanuit mijn hart en intuïtie te leven.

Tegelijkertijd raakte ik geïnteresseerd in een holistiche visie op het verlenen van zorg. Bij mijn werk in een gezondheidscentrum in Utrecht heb ik 10 jaar vanuit deze visie kunnen werken, in samenwerking met andere disciplines. Dit betekende dat ik de lichamelijke klachten waarmee mensen bij mij kwamen in hun sociale en psychologische context plaatste met daarbij ook oog voor behoefte aan zingeving.

Na de geboorte van onze twee kinderen (1992) heb ik een 5 jarige begeleidersopleiding aan de School voor Zijnsoriëntatie gedaan (diploma 1999).  Tot 2007 heb ik als geregistreerd Zijnsgeoriënteerd begeleider gewerkt en ben ik nauw verbonden geweest aan deze School. Daarna heb ik ervoor gekozen om mijn pad te vervolgen aan de Ridhwan School, waar ik nu nog steeds aan verbonden ben en scholing volg. Deze beide scholen ontwikkelden vanuit Oosterse Wijsheidstradities en Westerse Psychologie een mooi hedendaags diepgaand pad voor Zelfontwikkeling. De opgedane kennis en ervaring bij de opleidingen tot Dialoogprocesbegeleider en tot Emotionally Focused Therapy – relatietherapeut integreer ik in de wijze waarop ik al vanuit de eerder genoemde scholen werk.

Ik ben een buitenmens, geniet van tuinieren, wandelen, de bergen, de waddeneilanden. Een goed boek of een gezellig samenzijn met vrienden zijn ook aan mij besteed. En dansen, ik hou van dansen, al doe ik dat te weinig.
Ik ervaar mijn eigen bewustwordingsproces als een boeiende ontdekkingsreis. Daarbij bleek het essentieel om mezelf, met heel mijn hebben en houwen, steeds weer liefdevol te verwelkomen. Daardoor kan ik in de diepte gaan ontspannen, gaan voelen wat er gevoeld wil worden en steeds meer gaan samenvallen met wie ik altijd al ben.  

In 1997 ben ik gestart met een eigen begeleidingspraktijk. Sinds eind 2008 heb ik daarnaast 8 jaar parttime gewerkt in de belangenbehartiging van oudere migranten in de gemeente Utrecht. Werkend met verschillende culturen heb ik mij nader verdiept in dialoogprocesbegeleiding en veel ervaring kunnen opdoen in het begeleiden van dialogen bij verschillende organisaties.

Nadat mijn partner en ik eind 2016 zijn verhuisd van Utrecht naar een Ecowijk in Houten heb ik mijn parttime werkzaamheden in de belangenbehartiging opgeschort om, naast een dag oppassen op onze twee kleinkinderen, drie dagen beschikbaar te zijn voor het begeleiden, trainen en coachen van individuen, liefdespartners en groepen. Daar ligt het meest mijn hart, en daar kan ik echt een verschil maken.