EFT Relatiebegeleiding in Houten

  • Willen jullie een licht laten schijnen op jullie relatie, ook al zijn jullie best wel tevreden?
  • Belanden jullie regelmatig/vaak in dezelfde soort conflicten met elkaar?
  • Is het lastig om diepere persoonlijke gevoelens met elkaar te delen?
  • Ervaren jullie te weinig liefde en/of de vreugde in jullie relatie?
  • Heeft een van jullie een affaire (gehad)?
  • Is er ontevredenheid op het vlak van lichamelijke intimiteit en/of sex?
  • Hebben jullie, of één van jullie twijfel rondom het voortzetten van jullie relatie?

Rondom dit soort vragen kunnen jullie bij mij relatiesessies doen. Wanneer jullie twijfelen of jullie thema past bij mijn praktijk, bel dan gerust om te overleggen.

Werkwijze

In relatiebegeleiding volgens de methode Emotionally Focused Therapy (EFT) leer je eerst de gedragspatronen, die jullie van elkaar verwijderen, beter herkennen en begrijpen. Daarna verkennen jullie om de beurt wat maakt dat bepaald gedrag van de andere partner een heftige reactie in jou oproept. Je onderzoekt welke onderliggende (hechtings)angsten daar spelen en waar dat vandaan komt.  Partners gaan elkaar dan vaak vanuit een andere invalshoek zien en gaan de reactie van de ander begrijpen. Hier worden gevoelens van ontroering en liefde vaak al wakker, en kun je je partner leren vasthouden op de plek waar hij/zij zich het meest kwetsbaar voelt.
Zo stappen jullie uit patronen van verwijdering en ontstaat er  (weer) een dieper en veiliger gevoel van liefdevolle verbondenheid. Vanuit deze verbondenheid is er genoeg rust om inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan over zaken waar je anders niet uitkomt. De angel is eruit.

NB. Specialisatie: relatiebegeleiding in tijden van rouw.
Het verlies van een dierbare dichtbije ander of iets dierbaars zoals gezondheid of werk heeft meestal veel impact op een relatie. Zeker als het verlies beiden direct treft. Een veilige verbinding met je partner is heel helpend om te leren leven met het verlies.  Anders staat hij/zij er in tijden van rouw (binnen de relatie) alleen voor. Tegelijk kan verlies ook een kans zijn om de relatie (weer) te verdiepen en veiliger te maken, omdat je elkaar zo nodig hebt.

Begeleiding bij scheiding maakt gebruik van de visie en werkwijze van EFT om op een respectvolle manier met elkaar te communiceren. Zeker wanneer er ook kinderen in het spel zijn is dit essentieel.

Ook voor relatieproblemen tussen familieleden, zoals een ouder en een volwassen kind, of een broer en een zus, kun je bij mij terecht.

Procedure

Wanneer bovenstaande aanspreekt maak dan een kennismakingsgesprek. Een klik tussen jullie en mij is essentieel om tot een geslaagd traject te komen. Na de kennismaking beslissen we met elkaar of een traject bij mij passend is voor jullie. Na afronding van de intakefase spreken we af waar we aan gaan werken en hoe we dat doen. Daarbij geef ik ook een inschatting van het aantal benodigde sessies.