Relatiebegeleiding (EFT)

  • Belanden jullie regelmatig in dezelfde soort conflicten met elkaar?
  • Is het lastig om diepe persoonlijke gevoelens met elkaar te delen?
  • Willen jullie op een intenser niveau het contact met elkaar aangaan, verbondenheid ervaren?
  • Is de liefde en/of de vreugde in jullie relatie ver te zoeken?
  • Hebben jullie, of één van jullie twijfel rondom het voortzetten van jullie relatie?
  • Ervaren jullie problemen op het vlak van lichamelijke intimiteit en/of sex?

Werkwijze

In relatiebegeleiding volgens de methode Emotionally Focused Therapy (EFT)  leer je eerst de gedragspatronen, die jullie van elkaar verwijderen, beter herkennen en begrijpen. Daarna verkennen jullie om de beurt wat maakt dat bepaald gedrag van de andere partner een heftige reactie in jou oproept. Je onderzoekt welke onderliggende (hechtings)angsten daar spelen en waar dat vandaan komt.  Partners gaan elkaar dan vaak vanuit een andere invalshoek zien en gaan de reactie van de ander begrijpen. Hier worden gevoelens van ontroering en liefde vaak al wakker, en kun je je partner leren vasthouden op de plek waar hij/zij zich het meest kwetsbaar voelt.
Zo stappen jullie uit patronen van verwijdering en ontstaat er  (weer) een dieper en veiliger gevoel van liefdevolle verbondenheid. Vanuit deze verbondenheid is er genoeg rust om inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan over zaken waar je anders niet uitkomt. De angel is eruit.

NB. Specialisatie: relatiebegeleiding in tijden van rouw.
Het verlies van een dierbare dichtbije ander of iets dierbaars zoals gezondheid of werk heeft meestal veel impact op een relatie. Zeker als het verlies beiden direct treft. Een veilige verbinding met je partner is heel helpend om te leren leven met het verlies.  Anders staat hij/zij er in tijden van rouw (binnen de relatie) alleen voor. Tegelijk kan verlies ook een kans zijn om de relatie (weer) te verdiepen en veiliger te maken, omdat je elkaar zo nodig hebt.

Procedure

Wanneer bovenstaande aanspreekt maak dan een kennismakingsgesprek. Daarna beslissen we met elkaar of een traject bij mij passend is voor jullie. Na afronding van de intakefase stellen we een plan op, waarin haalbare doelen en een tijdstraject (inclusief evaluatiemomenten) worden overeengekomen.