Relatiebegeleiding (EFT)

  • Belanden jullie regelmatig in dezelfde soort conflicten met elkaar?
  • Is een van jullie, of zijn jullie beiden in de rouw  en is het lastig om het verdriet te delen en elkaar te steunen?
  • Willen jullie op een dieper niveau het contact met elkaar aangaan, verbondenheid ervaren?
  • Is de vreugde in jullie relatie ver te zoeken?
  • Hebben jullie, of één van jullie twijfel rondom het voortzetten van jullie relatie?

Werkwijze

In relatiebegeleiding volgens de methode Emotionally Focused Therapy (EFT) leer je de gedragspatronen die jullie van elkaar verwijderen beter herkennen en begrijpen. Daarna verkennen jullie onderliggende gevoelens, behoeften en verlangens. Daarbij werk ik regelmatig een stukje van de sessie met één partner, in het bijzijn van de ander. In het algemeen is dit heel roerend werk, waarbij partners elkaar vaak vanuit een andere invalshoek gaan zien. Vervolgens leer je om de onderliggende gevoelens, behoeften en verlangens te delen en om bij elkaar om hulp, steun en begrip te vragen. Door je allebei kwetsbaar op te stellen en elkaar daar ‘vast te houden’ stappen jullie uit patronen van verwijdering en kunnen jullie je (weer) dieper en veiliger aan elkaar verbinden.

NB. Specialisatie: relatiebegeleiding in tijden van rouw.
Na het verlies van een dierbare dichtbije ander is een veilige verbinding met je partner heel helpend om te leren leven met het grote verlies. Wanneer een partner zich niet veilig verbonden voelt, staat hij/zij er in tijden van rouw (binnen de relatie) alleen voor.  Tegelijk kan de rouw een ingang zijn om de verbinding (weer) te verdiepen en veiliger te maken.

Procedure

Wanneer bovenstaande aanspreekt maak dan een kennismakingsgesprek. Daarna beslissen we met elkaar of een traject bij mij passend is voor jullie. Na afronding van de intakefase stellen we een plan op, waarin haalbare doelen en een tijdstraject (inclusief evaluatiemomenten) worden overeengekomen.