Visie

Ik ga ervan uit dat iedereen het in zich heeft om uit te groeien tot een liefdevol en ruimdenkend volwassen individu. Tot een persoon die vertrouwend in het leven staat, zich kwetsbaar durft op te stellen en zich verbonden weet met zichzelf en de wereld om zich heen. Authentiek en eigen, zoals bedoeld.

Uit de psychologie is bekend dat iedereen vanaf de vroege jeugd leert om zó te doen dat de omgeving je de nodige aandacht en liefde geeft.  Je ontwikkelt allerlei overlevingsstrategieën die samengaan met (vaak onbewuste) overtuigingen. Deze overtuigingen kleuren de kijk op jezelf en je omgeving in. En ze bepalen ook het gevoel over jezelf en de wereld om je heen.  Er ontstaat een aangepast Zelf dat zich in meer of mindere mate vervreemdt van je eigenlijke gevoelens, behoeften en verlangens. En zo raak je de weg een beetje kwijt.

Afhankelijk van je temperament en de situatie waarin je bent geboren en opgegroeid, zal je minder of meer last hebben van overlevingsstrategieën. Daarbij komt dat stress in het dagelijks leven het terugvallen op oude ingesleten strategieën zal bevorderen.

Door zelf-, wereldbeelden en overtuigingen te onderzoeken, goed te leren luisteren naar de signalen van je lichaam en je te oriënteren op het ZIJN, op dat wat er NU is, wordt het mogelijk om je authentieke Zelf te gaan ervaren en vanuit daar te gaan leven.

Dit onderzoek begint bij het liefdevol verwelkomen van alle fysieke, emotionele, mentale en spirituele ervaringen die zich aandienen in jou.  Rumi, Soefistisch mysticus en dichter uit de 13e eeuw verwoord dit voor mij heel treffend in zijn gedicht ‘De Herberg’.